Made with Xara Mind Your Kids! Je staat op de loopband op Schiphol richting het vliegtuig dat jou naar je bestemming brengt. Voortdurend hoor je "Mind your step" - “Let op waar je je voet zet, let op waar je gaat”. Opvoeden is ook jouw kind tot zijn/haar bestemming brengen, de berg op met zijn talenten en mogelijkheden, en als ouder begeleid jij dat, vandaar "Mind Your Kids!". Praktijk van “Mind Your Kids” biedt opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding Mind staat ook voor brein. Heeft jouw kind een 'snel' brein, anders dan van gemiddeld kind, is jouw kind meer- of hoogbegaafd, dan vraagt dat van jou als ouder ook een extra opletten, een extra andere kijk op jouw kind, wat soms veel zoeken en vragen opwerpt in de opvoeding en grootbrengen van jouw kind.   “Mind Your Kids” biedt opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding voor ouders/verzorgers van een meer- of hoogbegaafd kind. In het onderwijs is er steeds meer aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid. Plusklassen ontstaan, leerkrachtondersteuning is steeds meer en kinderen worden gelukkig steeds vaker en steeds vroeger ontdekt. Ondersteuning aan ouders hierin in de opvoeding is er te weinig, omdat er vaak te weinig juiste kennis van hoogbegaafdheid is bij jeugdhulpverleningsorganisaties.